Nadangel-Mihael

Nadangeli so verjetno najpopularnejši angeli v Svetem pismu. Njim pripadajo pomembne oznanjevalne naloge, se uspešno borijo proti Satanu, pomagajo pa tudi pri zdravju ljudi. Zaradi vsega tega jih imajo ljudje zelo radi.

Se pa kljub njihovi popularnosti, po angelski hierarhiji Dionizija Areopagita, red nadangelov nahaja šele na 8. mestu od 9 redov angelov (na predzadnjem mestu, tik pred angeli):

 1. Serafi
 2. Kerubi
 3. Prestoli
 4. Gospostva
 5. Moči
 6. Oblasti
 7. Vladarstva
 8. Nadangeli
 9. Angeli

Zakaj se nadangeli nahajajo tako nizko?

Nadangeli imajo tako nizek na hierarhični lestvici zato, ker se nahajajo blizu ljudi in imajo tudi stike z njimi. Namreč po Dioniziju Areopagitu naj bi človek bil zmožen komunikacije samo z najnižjima redovoma angelov: z nadangeli in angeli. Vsi ostali redovi angelov so enostavno previsoko, da bi človek sploh bil zmožen kakršnekoli komunikacije z njimi.

Kje v Svetem pismu je izraz “nadangel” omenjen?

Naziv “nadangel” je v Svetem pismu omenjen samo na 2 mestih. Najprej se pojavi v 1. Pavlovem pismu Tesaloničanom, nato pa še v Judovem pismu, ki identificira Mihaela izrecno kot nadangela:

 • Kajti sam Gospod bo ob povelju, ob nadangelskem glasu in ob Božji trobenti stopil z neba. Najprej bodo vstali tisti, ki so umrli v Kristusu.” (1 Tes 4,16)
 • Pa se vendar sam nadangel Mihael, ko se je pravdal s hudičem in prepiral za Mojzesovo truplo, hudiča ni upal tožiti s preklinjanjem, ampak je rekel: `Gospod naj te kaznuje!`” (Jud 1,9)

Kakšne so naloge nadangelov?

Med teologi, ki so v svojih delih obravnavali angele, je obstajalo neko splošno verovanje, da nadangeli varujejo in vodijo množice ljudi (npr. zelo znan nadangel Mihael) ter dostavljajo ključna sporočila do mož in žena (npr. nadangel Gabriel, ki je oznanil Mariji rojstvo Jezusa Kristusa).