Angele danes srečamo praktično vsepovsod. Skorajda ni cerkve v Sloveniji, v kateri ne bi bilo vsaj ducat angelov tako na slikah kot tudi v podobi raznih kipcev (običajno jih je res ogromno, če smo le malce pozorni). Še celo pri maši vsakič slišimo izjavo “množica angelov”.

Sveto pismo o številu angelov

Vse to nam daje močan občutek, da je angelov precej veliko število. In res je tako. Že od nekdaj namreč velja enotno prepričanje, da je angelov izredno veliko število. To prepričanje zagovarja tudi Cerkev, saj nam o tem govori tudi samo Sveto pismo in to na več mestih. Oglejmo si nekaj odlomkov, v katerih se za angele uporabljajo velika števila:

  • Tisočkrat tisoči so mu stregli in desettisočkrat desettisoči so stali pred njim.” (Dan 7,10b)
  • Med videnjem sem vsenaokrog prestola in živih bitij ter starešin slišal glas mnogih angelov. Njih število je bilo desettisočkrat deset tisoč in tisočkrat tisoč.” (Raz 5,11)
  • Čeprav je proti njemu kak angel, eden izmed tisočerih poslancev” (Job 33, 23a)

Drugje pa Sveto pismo celo direktno pravi, da gre za nepreštevne množice, kot je tudi primer iz knjige preroka Jeremija:

  • Kakor ni mogoče prešteti nebesne vojske in ne izmeriti morskega peska, tako bom pomnožil potomstvo svojega služabnika Davida in levite, ki mi služijo.” (Jer 33,22)

Takih in podobnih mest v Svetem pismu, ki nakazujejo veliko število angelov, je še kar nekaj. In zaradi tega so si kristjani vedno predstavljali nebesa, z ogromnim številom angelov. To število pa je tako ogromno, da jih niti prešteti ne moremo.

Kaj pravijo pomembni teologi?

  • V prejšnjih odlomkih iz Svetega pisma smo lahko videli, da so omenjena ogromna števila, ki so med seboj še pomnožena. O teh velikih številih se je spraševal tudi teolog Dionizij Areopagit, ki je podal razlago, da s tem ponavljanjem in množenjem največjih števil med seboj, Sveto pismo poudarja nepreštevne množice angelov. Tako Dionizij zagovarja, da je število angelov tako veliko, da preprosto presega naše poznavanje števil
  • Sv. Tomaž Akvinski nam poda zanimivo razlago in sicer pravi, da so duhovna bitja po naravi nadrejena snovnim bitjem (ljudem) in zaradi tega mora biti angelov precej več, kot je snovnih bitij (ljudi). Zaradi tega se mu zdi to nepreštevno število Svetega pisma povsem razumljivo
  • Hugo Svetoviktorski pa pojasnjuje in sledi Dionizijevi razlagi, da so angeli nepreštevni zato, ker njihovo število presega omejene koncepte fizičnih števil in tudi precej slaboten človeški intelekt

Tako so se iz različnih razlogov in v različnih kontekstih tudi teologi strinjali glede nepreštevnosti angelov.

Glede na to, da je angelov tako veliko število, ali obstaja več vrst angelov?