V Svetem pismu zasledimo omembe angelov, ki se imenujejo kerubi. Kdo pa pravzaprav so ti kerubi?

Kaj pomeni njihovo ime?

Poglejmo si najprej njihovo ime. Beseda kerub namreč pomeni znanje. Veliki misleci so zaradi tega razumeli, da kerubi predstavljajo popolnost določenega znanja. V hierarhiji angelov od Dionizija Areopagita, se kerubi zaradi svojega znanja nahajajo na drugem mestu, takoj za serafi.

 1. Serafi
 2. Kerubi
 3. Prestoli
 4. Gospostva
 5. Moči
 6. Oblasti
 7. Vladarstva
 8. Nadangeli
 9. Angeli

Njihova omemba v Svetem pismu

Kerubi so prvi omenjeni angeli v Svetem pismu. Pojavijo se namreč povsem na začetku, v zgodbi o rajskem vrtu. Bog jih tam postavi za stražarje vrta, ko izžene Adama in Evo.

 • Izgnal je človeka in postavil vzhodno od edenskega vrta kerube in meč, iz katerega je švigal ogenj, da bi stražili pot do drevesa življenja.” (1 Mz 3,24)

Kerubi so omenjeni še na nekaj drugih mestih v Svetem pismu, a vendar o njih ne izvemo prav veliko. Iz knjige Psalmov izvemo samo, da Bog jezdi na kerubu oz. da na kerubu prestoluje, kot nam pove Samuelova knjiga.

Največkrat pa so kerubi omenjeni kot podobe, ki so vtkane v preproge in zagrinjala svetega šotora, ter Salomonovega templja. Keruba sta bila tudi tista angela, ki sta bila narejena za na pokrov Skrinje zaveze.

 • Narêdi dva keruba iz zlata, s kovanjem ju narêdi na obeh koncih spravnega pokrova! Enega keruba narêdi na enem koncu, drugega na drugem; keruba naredite tako, da se bosta dvigala iznad spravnega pokrova na obeh njegovih koncih! Keruba naj razprostirata peruti navzgor in zaslanjata z njimi spravni pokrov, obrnjena z obrazom drug proti drugemu; obraza kerubov naj gledata na spravni pokrov. Deni ta pokrov na skrinjo in vanjo deni pričevanje, ki ti ga bom dal!” (2 Mz 25,18-22)

Zunanji opis kerubov

Glede njihove “zunanje podobe”, nam Sveto pismo podaja informacijo, da so kerubi angeli, ki imajo štiri obraze in štiri krila. To izvemo iz knjige preroka Ezekiela.

 • To je bilo živo bitje, ki sem ga videl pod Izraelovim Bogom ob reki Kebár; spoznal sem, da so to kerubi. Vsak je imel štiri obraze, vsak štiri peruti; pod njihovimi perutmi je bilo nekaj človeškim rokam podobnega.” (Ezk 10,20-21)