Zgodovina litanij

Litanije svetih angelov so bile v osnovi narejene za praznik sv. Mihaela in vseh angelov, ki se je praznoval 29. septembra. Se je pa ta praznik kasneje preimenoval, tako da se danes na ta datum praznuje praznik sv. nadangelov Mihaela, Gabriela in Rafaela.

Natančnega izvora litanij ne poznamo, saj so prirejene iz več različnih virov. Vemo pa, da so eni od pomembnih virov bili tudi zapisi oz. molitve sv. Avguština.

Vsebina litanij

Litanije se obračajo na celoten spekter angelov. Tako so omenjeni vsi trije nadangeli (Mihael, Gabriel, Rafael), angeli varuhi, omenjene so nebeške vojske angelov, ter tudi posamezni redovi angelov (serafi, kerubi, gospostva, moči, …).

Gospod, usmili se
Kristus, usmili se
Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas

Bog Oče, Stvarnik angelov – usmili se nas
Bog Sin, Gospodar angelov
Bog Sveti Duh, Življenje angelov
Sveta Trojica, Veselje angelov

Sveta Marija – prosi za nas
Kraljica angelov

Sveti serafi, angeli ljubezni
Sveti kerubi, angeli besede
Sveti angeli božjega češčenja
Sveta gospostva
Svete oblasti
Sveti knezi nebes
Svete moči

Sveti nadangel Mihael – prosi za nas
Zmagovalec Luciferja
Angel vere in ponižnosti
Čuvar svetega maziljenja
Zavetnik umirajočih
Knez nebeške vojske
Vodnik duš pred sodni stol

Sveti nadangel Gabrijel
Angel učlovečenja
Zvesti poslanec Božji
Angel upanja in miru
Zaščitnik vseh služabnikov in služabnic Božjih
Čuvar svetega krsta
Zaščitnik duhovnikov

Sveti nadangel Rafael
Angel Božje ljubezni
Krotilec hudobnega duha
Pomočnik v velikih stiskah
Angel bolečine in ozdravljenja
Zaščitnik zdravnikov in potujočih

Veliki sveti nadangeli – prosite za nas
Angeli v službi pred Božjim prestolom
Angeli, naši pomočniki
Sveti angeli varuhi
Pomočniki v naših stiskah
Luč v naši temi
Opora v vsaki nevarnosti
Svarilci naše vesti
Priprošnjiki pred Božjim prestolom
Ščit v obrambi pred hudobnim duhom
Naši stalni spremljevalci
Naši najboljši vodniki
Naši najzvestejši prijatelji
Naši modri svetovalci
Naš zgled v hitri pokorščini
Tolažniki v zapuščenosti
Ogledalo ponižnosti in iskrenosti
Angeli naših družin
Angeli naših duhovnikov in dušnih pastirjev
Angeli naših otrok
Angeli naše domovine
Angeli svete Cerkve
Vsi sveti angeli

Stojte nam ob strani v življenju
Stojte nam ob strani v smrtni uri
V nebesih se vam bomo zahvalili

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – prizanesi nam, o, Gospod
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – usliši nas, o, Gospod
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – usmili se nas

Svojim angelom je Bog zate zapovedal,
Naj te varujejo na vseh tvojih potih.
Molimo. Vsemogočni, večni Bog, dodeli nam pomoč svoje nebeške vojske, da bomo z njeno pomočjo obvarovani zlobnih napadov hudobnega duha in ti bomo, po dragoceni krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa in po priprošnji preblažene in brezmadežne Device Marije rešeni vsake nevarnosti, zopet v miru služili. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

O angelih, ki so omenjeni v teh litanijah, si lahko več preberete na naslednjih povezavah: