Angel_varuh

Kot smo si že ogledali v članku o angelih varuhih, velja splošno prepričanje, da ima vsak človek svojega angela varuha. Obenem pa smo videli tudi, da uradni nauk Cerkve pravi, da angel varuh spremlja človeka od otroštva in vse do smrti. Ampak kaj pa pomeni “od otroštva”? Ali je to v prvih letih življenja, ob rojstvu, morda še prej oz. kasneje? Kdaj torej človek dobi svojega angela varuha?

Različna mnenja teologov

Na to vprašanje so skušali odgovoriti tudi marsikateri veliki teologi. Nenazadnje je bilo to vprašanje precej pomembno za teologijo, saj je govorilo o tem, kdaj je naša duša obvarovana pred napadi hudih duhov oz. kdaj nam Bog pošlje svojo pomoč.

Angel varuh ob spočetju

Eden od največjih angelologov, sv. Bonaventura, je zagovarjal, da človek dobi svojega  angela varuha že takoj ob spočetju. Tako sta od povsem prvega trenutka, človek in njegov angel varuh povezana. Bonaventura je to zagovarjal zato, ker je verjel, da je duša lahko skušana že pred rojstvom in zaradi tega mora angel varovati dušo osebe takoj, ko se le-ta “izlije” v maternico.

Angel varuh ob rojstvu

Po drugi strani pa je sv. Tomaž Akvinski, ki je bil prav tako eden od največjih angelologov zgodovine, zagovarjal, da je angel varuh določen k osebi šele ob njenem rojstvu. Oseba naj bi po njegovem mnenju dobila angela varuha šele takrat, ko začenja nastajati racionalno bitje (torej ob rojstvu). Kako pa je Tomaž Akvinski zagovarjal obrambo duše pred rojstvom? Akvinski je zagovarjal, da naj bi do rojstva za otroka v trebuhu skrbel materin angel varuh, saj sta do rojstva mati in otrok še vedno združena. To teorijo, da je angel varuh osebi dodeljen ob rojstvu, je več stoletij prej zagovarjal tudi sv. Hieronim.

Angel varuh ob krstu

So pa nekateri teologi tudi zagovarjali, da človek dobi svojega angela varuha šele pri krstu (eden od teh je bil sv. Peter Damiani). So pa kasneje drugi teologi, med katerimi je bil tudi sv. Tomaž Akvinski, to teorijo zavrnili. Če bi ta teorija veljala, bi to pomenilo, da nima vsak človek svojega angela varuha, ampak samo tisti, ki so krščeni.

Kdaj torej dobi človek svojega angela varuha?

Kot smo videli, obstajajo različne interpretacije, kdaj Bog človeku pošlje angela varuha, ki ga varuje pred nevarnostmi in napadi hudih duhov. A čeprav natančnega odgovora na to vprašanje ne moremo podati, se je kljub vsemu na koncu najbolj “prijelo” splošno verovanje, da človek svojega angela varuha  prejme ob rojstvu.