Angeli varuhi

Angel varuh… ta besedna zveza in tudi sama podoba angela varuha, ki ga Bog v svoji neizmerni ljubezni pošilja k ljudem, nam verjetno deluje precej domača. A kdo sploh so angeli varuhi? So morda omenjeni v Svetem pismu? Kaj pravi uradni Cerkveni nauk o njih? Ali ima vsak človek svojega angela varuha ali samo verni ljudje? Poglejmo si odgovore na ta vprašanja.

Kaj pravi Cerkev o angelih varuhih?

Za začetek si poglejmo, kaj pravi o angelih varuhih uradni Cerkveni nauk. Glede tega vprašanja Cerkev jasno govori, da ima vsak človek svojega angela varuha, ki ga spremlja od rojstva do smrti. Ta nauk si lahko preberemo v Katekizmu katoliške Cerkve (KKC):

  • “Od otroštva do smrti spremljata človekovo življenje njihovo varstvo in njihova priprošnja. ‘Vsak vernik ima ob svojih straneh angela kot zaščitnika in pastirja, da ga vodi k življenju.’ Že tu na zemlji je krščansko življenje v veri deležno blažene družbe angelov in ljudi, zedinjenih v Bogu.” (KKC 336)

Kot vidimo, je Cerkev pri tej temi precej direktna. Pravzaprav imajo angeli varuhi celo svoj praznik. Leta 1670 je namreč papež Klemen X. praznik angelov varuhov razširil na vso Cerkev in ga nastavil na 2. oktobra.

Omemba angelov varuhov v Svetem pismu

V Svetem pismu lahko ob natančnem branju zasledimo kar nekaj odlomkov, ki govorijo o angelih varuhih. Eno od pomembnejših odlomkov, ki so imeli veliko težo v nauku o angelih varuhih, se nahaja v Matejevem evangeliju. V tem odlomku Jezus sam govori o angelih, ki so v nekem posebnem, trajnem odnosu do ljudi: “Glejte, da ne boste zaničevali katerega teh malih; zakaj povem vam, da njih angeli v nebesih vedno gledajo obličje mojega Očeta, ki je v nebesih.” (Mt 18,10).

svojim angelom bo zate zapovedal, naj te varujejo na vseh tvojih potih

Drug pomemben odlomek lahko preberemo v 91. psalmu. V tem odlomku lepo vidimo nalogo angelov, ki je varovanje ljudi in skrb za njihovo odrešenje: “Zakaj svojim angelom bo zate zapovedal, naj te varujejo na vseh tvojih potih. Na rokah ter bodo nosili, da z nogo ne zadaneš ob kamen.” (Ps 91,11).

Angeli varuhi so tudi poklicani, da odigrajo svojo vlogo v zgodovini odrešenja, na kar nakazuje odlomek v pismu Hebrejcem: “Mar niso vsi ti le duhovi, ki opravljajo službo in so poslani, da strežejo zaradi tistih, ki bodo dediči odrešenja.” (Heb 1,14).

Omemba angelov varuhov se posredno pojavi tudi v Apostolskih delih. Ko je bil sv. Peter rešen iz ječe in je trkal na vrata zbranih kristjanov, je neka žena prepoznala njegov glas in rekla da je Peter. Ostali pa so se odzvali takole: “Rekli so ji: ‘Blede se ti!’ Ona pa je zatrjevala, da je res. Tedaj so rekli: ‘Njegov angel je.’” (Apd 12,15).

Posredne omembe

Odlomkov, katere bi lahko povezali z angeli varuhi je še nekaj, a niso vsi tako “direktni”. Morda lahko od teh izpostavimo še zgodbo iz Tobitove knjige, ki nam na lep, pripoveden način prikaže angelsko varovanje. Ta zgodba govori o mlademu Tobiju, ki se je odpravil na pot v oddaljen kraj spoznati svojo bodočo ženo. Pred svojim potovanjem je najel vodiča, ki pa ni bil nihče drug kot sam nadangel Rafael (kar izvemo čisto na koncu). Rafael je na tem potovanju skrbel tako za Tobija kot njegovo ženo in tudi prinašal njune molitve Bogu. Kljub temu, da je tu govora o nadangelu Rafaelu, nam vseeno na lep način v zgodbi pokaže angelovo skrb za posameznika.

Angeli varuhi narodov?

Poleg osebnih angelov varuhov, pa iz Svetega pisma dobimo podatek, da obstajajo tudi angeli varuhi narodov. Najbolj očitno je to v knjigi preroka Danijela, ki označuje nadangela Mihaela kot angela varuha Izraela: “Tisti čas nastopi Mihael, veliki knez, ki je postavljen nad sinove tvojega ljudstva. To bo čas stiske, kakršne še ni bilo, odkar so narodi, do tega časa. V tistem času bo rešeno tvoje ljudstvo; vsak, ki se najde zapisan v knjigi.” (Dan 12,1)

Ampak Bog pa ni določil angela samo za zaščito Izraela. Veliki srednjeveški teologi so zatrjevali, da je Božja milost tako velika, da je Bog dodelil angela varuha vsakemu narodu. Na primer, Dionizij Areopagit citira odlomek iz 5. Mojzesove knjige: “Ko je Najvišji narodom delil posest, ko je ločeval človeške otroke, je ljudstvom določil ozemlja po številu Božjih sinov.” (5 Mz 32,8). Dionizij je poudarjal, da je Mihael varuh Izraela, Božji sinovi (= angeli), pa so varuhi drugih narodov. Božje pravično vladanje se razlega do vseh ljudi, preko angelov različnih narodov.

Ali imamo samo verniki svojega angela varuha ali ga imajo vsi ljudje?

V Katekizmu katoliške Cerkve smo si na začetku lahko prebrali, da ima vsak vernik ob svojih straneh angela kot zaščitnika in pastirja. Ali to pomeni, da imajo samo verniki svoje angele varuhe? Čeprav je v uradnem nauku Cerkve tako napisano, to ne pomeni, da neverni ljudje svojega angela varuha nimajo. Namreč tekom časa se je oblikovalo splošno prepričanje, da ima vsak človek (brez izjeme), svojega določenega angela varuha. To so zagovarjali tudi nekateri izmed največjih krščanskih teologov: sv. Hieronim, sv. Bazilij Veliki, sv. Tomaž Akvinski, itd.

6 lastnosti angelov varuhov

Kakšne pa so pravzaprav naloge, ki jih opravljajo angeli varuhi? Ali je to kje v Svetem pismu zapisano? Ta vprašanja se je spraševal tudi veliki teolog Francisco Suarez (1548 – 1617), ki je v ta namen podrobno preučil Sveto pismo in vlogo angelov varuhov povzel v 6 točk. Po njegovi raziskavi imajo angeli varuhi naslednje naloge:

  1. Od nas odstranjujejo nevarnosti, ki ogrožajo naše telo in našo dušo
  2. Nagibajo nas k temu, da delamo dobro in se ogibamo hudega
  3. Branijo nas pred napadi hudobnih duhov in zmanjšujejo moč njihovih skušnjav; prav tako tudi zmanjšujejo moč nevarnosti, ki prihajajo iz naših slabih nagnjenj in priložnosti za greh
  4. Naše molitve prinašajo pred Božje obličje
  5. Prosijo za nas
  6. Nas grajajo in na nek način kaznujejo, če je to za nas koristno in zveličavno

Papeži o angeli varuhih

Pomen angelov varuhov v vernikovem življenju so zelo poudarjali tudi papeži (Pij XI., Pij XII., Janez XXIII., Pavel VI., Janez Pavel II., …) in se na njihovo pomoč pogosto obračali tudi sami. Poglejmo si nekaj primerov:

  • Papež Pij XI. je do angelov varuhov imel zelo veliko pobožnost. Neki skupini obiskovalcev je nekoč povedal, da na začetku in na koncu vsakega dne moli k svojemu angelu varuhu. Dodal je, da čez dan mnogokrat obnovi to molitev, še posebno, kadar se stvari zapletejo; če pa so okoliščine še posebno težke, pa kliče tudi angela varuha svojega sogovornika ter ga prosi, naj razsvetli in pomiri svojega varovanca
  • Papež Janez XXIII. (poznan tudi kot Janez Dobri) je prav tako poudarjal, da je naš angel varuh odličen svetovalec, ki posreduje za nas pri Bogu, nam pomaga v naših potrebah ter nas varuje nesreče  in nevarnosti, ki na nas prežijo
  • Papež Janez Pavel II. je v svojih katehezahpogosto omenjal angele varuhe in jih na ta način skušal ljudem približati, da bi se zavedali njihove prisotnosti in se tudi znali obrniti na njih

Ne smemo pa seveda pozabiti na eno od najbolj znanih molitev, ki je prav gotovo “Sveti angel, varuh moj“. Več o tej molitvi, na tejle povezavi.