Angel Oblasti

Oglejmo si sedaj še eno redko vrsto angelov, ki se imenujejo oblasti. Zakaj redko? Zato, ker so v Svetem pismu zelo skriti in jih lahko zasledimo samo, če smo izredno, izredno pozorni. Ta red angelov je obravnaval tudi Dionizij Areopagit v svoji angelski hierarhiji. Pri njemu se tako red oblasti nahaja na 6. mestu od 9 redov angelov:

 1. Serafi
 2. Kerubi
 3. Prestoli
 4. Gospostva
 5. Moči
 6. Oblasti
 7. Vladarstva
 8. Nadangeli
 9. Angeli

Kje so oblasti sploh omenjeni?

Omemba tega reda se pojavi samo na 4 mestih v Svetem pismu. Dvakrat so omenjeni v Pavlovem pismu Efežanom, ter enkrat v Pavlovem pismu Kološanom (na teh mestih so omenjeni skupaj s še drugimi redovi angelov):

 • ki jo je udejanjil v Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil na svojo desnico v nebesih, nad vsakršno vladarstvo in oblast, nad vsakršno silo in gospostvo ter nad vsakršno ime, ki se ne imenuje samo na tem svetu, temveč tudi v prihodnjem” (Ef 1,20-21)
 • Tako naj bi se zdaj po Cerkvi oznanila vladarstvom in oblastem v nebeških področjih mnogovrstna Božja modrost” (Ef 3,10)
 • kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, tako prestoli kakor gospostva, tako vladarstva kakor oblasti. Vse je bilo ustvarjeno po njem in zanj.” (Kol 1,16)

Nazadnje pa so omenjeni še v 1. Petrovem pismu, kjer pa je zraven omenjen tudi red moči:

 • Ta je šel v nebesa in je na Božji desnici in so mu podrejeni angeli in oblasti in moči.” (1 Pt 3,22)

Kaj so o tem redu povedali veliki misleci?

Kot smo videli v teh odlomkih iz Svetega pisma, o tem redu izvemo izredno malo, ker so bolj ko ne samo našteti (skupaj s še nekaterimi drugimi redovi angelov). Zaradi tega se tudi veliki misleci in teologi s tem redom angelov niso skoraj nič ukvarjali. Tako o njih nimamo skoraj nikakršnih podatkov oz. teorij.

Nam pa nekaj malih podatkov poda Dionizij, ki pravi, da oblasti simbolizirajo nezmotljivost hierarhične ureditve zapovedovanja in pokornosti. Je pa obstajalo tudi neko splošno verovanje med teologi in sicer, da oblasti odganjajo škodljive sile.