Angel smejoči

Kljub temu, da lahko danes na mnogih slikah, voščilnicah, kipcih, itd., vidimo smejoče in vesele angelčke, je vprašanje angelskega veselja pravzaprav precej kompleksno, kot bomo tudi videli v nadaljevanju. O tem so razni cerkveni očetje kar precej razmišljali.

Sveto pismo o angelskem veselju

Poglejmo si najprej samo osnovno vprašanja »Ali so angeli zmožni veselja?« in se za odgovor obrnimo na Sveto pismo. Ob prebiranju evangelijev, si lahko v Lukovem evangeliju preberemo odlomek, ki nakazuje, da so angeli resnično zmožni veselja:

»Ali: katera žena, ki ima deset drahem, če izgubi eno, ne prižge svetilke in ne pomete hiše ter skrbno ne išče, dokler je ne najde? In ko jo najde, skliče prijateljice in sosede ter pravi: `Veselite se z menoj, kajti našla sem drahmo, ki sem jo izgubila.` Povem vam: Prav táko veselje bo vpričo Božjih angelov nad enim grešnikom, ki se spreobrne.« (Lk 15,8-10)

Angeli torej so zmožni veselja. Konec koncev je to tudi povsem logično, saj se angeli nahajajo pri Bogu. Ker pa je Bog popolna ljubezen, je misel o tem, da se angeli veselijo, povsem upravičena.

Razlaga velikih teologov

O angelskem veselju so kar precej razmišljali tudi veliki teologi preteklosti. Sv. Bonaventura (1217-1274) se je med drugim poglobil tudi v vprašanje glede narave in značaja tega angelskega veselja. Vprašal se je: ali so angeli zmožni povečati veselje, ki ga že uživajo?

Če pogledamo, da so angeli potrjeni v svoji blaženosti z milostjo, potem oni uživajo stalno ljubezen in zadovoljstvo od Boga. Potemtakem se zdi, da angelsko veselje ne more biti povečano, saj je že tako visoko. A vendar nam Bonaventura podaja več razsežnosti angelskega veselja. Kot najprej deli angelsko veselje na:

  • osnovno veselje, ki ga dobijo na začetku stvarjenja, ko se odločijo za Boga, ter
  • naključno veselje, ki ga prejmejo od vsega dobrega in lepega, kar je Bog ustvaril

Bonaventura tudi poudarja, da se osnovno veselje po vsej verjetnosti ne more še povečati, medtem ko se naključno veselje lahko poveča.

Kako pa se to naključno veselje poveča? Tudi tu podaja odgovor Bonaventura in pravi, da lahko veselje naraste v obsegu (ko na primer angel spozna še več Božjega stvarstva in to še bolj ceni) ali v intenzivnosti (ko angel uživa prisotnost Boga še bolj globoko oz. še bolj intenzivno).

Ko pa že govorimo o angelskem veselju, pa se nam hkrati tudi poraja vprašanje: ali so angeli zmožni občutiti žalost? Več o tem si preberite na tejle povezavi.