Seraf in Izaija

Serafi naj bi bili človeku nedostopni. A v Svetem pismu si lahko preberemo, da je sam seraf priletel do preroka Izaija in se ga dotaknil. Je bil potemtakem Izaija edini človek, ki je kdajkoli videl serafa?

Srečanje Izaija s serafom

V Svetem pismu, natančneje v knjigi preroka Izaija si lahko preberemo zanimiv dogodek, ki se je pripetil preroku Izaiju. Videl je namreč Gospoda, ki je sedel na prestolu in nad njim so stali serafi:

  • V letu, ko je umrl kralj Uzíja, sem videl Gospoda, ki je sedèl visoko na vzvišenem prestolu in njegova vlečka je napolnjevala svetišče. Nad njim so stali serafi in vsak je imel po šest peruti: z dvema si je zakrival obraz, z dvema si je zakrival noge in z dvema je letel. Drug drugemu so vzklikali in govorili: `Svet, svet, svet je Gospod nad vojskami, vsa zemlja je polna njegovega veličastva!`“ (Iz 6,1-3)

Kar pa je še bolj zanimivo, pa je to, kar se je zgodilo za tem. Eden od serafov je napreč priletel k Izaiju in očistil Izaijeve ustnice z gorečim ogljem:

  • Podboji vrat so se stresali od glasu vzklikajočih in svetišče je bilo polno dima. Tedaj sem rekel: `Gorje mi, izgubljen sem, ker sem mož z nečistimi ustnicami, prebivam sredi ljudstva z nečistimi ustnicami in so moje oči videle kralja, Gospoda nad vojskami!` Tedaj je priletel k meni eden izmed serafov in v svoji roki držal žerjavico, ki jo je bil s kleščami vzel z oltarja. Dotaknil se je mojih ustnic in rekel: `Glej, tole se je dotaknilo tvojih ustnic, tvoja krivda je izbrisana, tvoj greh je odpuščen.`“ (Iz 6,4-7)

Zakaj je to težava?

V Svetem pismu obstaja kar nekaj primerov, kjer so se angeli prikazali ljudem, jih vodili, se z njimi pogovarjali, itd. To ni nič nenavadnega. Kar je v zgornjem primeru nenavadno je to, da je bil ta angel seraf. Zakaj pa?

Kot smo si lahko prebrali v članku o angelski hierarhiji, po krščanskem izročilu obstaja 9 redov angelov. In najvišje, prav na 1. mestu, se nahajajo angeli, imenovani serafi (kje v Svetem pismu se nahajajo, si lahko preberete v temle članku). Velja pa, da višje ko so angeli, bližje so Bogu in Njegovi svetosti. Nižje kot so angeli, bližje so ljudem. Zato velja, da lahko ljudje komunicirajo samo z najnižjima dvema redovoma angelov, vsi ostali redovi pa so absolutno “previsoko“, da bi jih človek sploh bil zmožen dojeti. In glede na to, da se serafi nahajajo na 1. mestu (najbližje Bogu), bi to pomenilo, da nikakor ni mogoče, da bi katerikoli človek imel kakšenkoli kontakt s serafi. Tako tudi Izaija po tem pravilu ni mogel videti, kaj šele komunicirati s serafom.

Ali je Izaija videl serafa ali ne?

Kot smo videli, imamo po eni strani pripoved v Svetem pismu, da je Izaija videl in celo komuniciral s serafom, po drugi strani pa nas izročilo uči, da je to nemogoče. A kaj sedaj to pomeni? Mar ne bi tako posredovanje serafov kršilo sistem nebeške hierarhije?

To dilemo so opazili tudi razni veliki misleci (npr. Bonaventura, Hugo Svetoviktorski, …). So se pa vsi ti misleci strinjali, da je na to vprašanje še najbolje odgovoril Dionizij Areopagit, katerega angelska hierarhija je splošno sprejeta. Dionizij namreč v celotnem 13. poglavju Nebeške hierarhije zagovarja, da angel ki se je dotaknil Izaijevih ustnic, v resnici ni bil seraf. To je bil pravzaprav angel, ki je prejel originalna navodila po poti celotne hierarhije angelov prek serafov. Tako se angelu še vedno lahko reče seraf, čeprav je pripadal precej nižjemu redu angelov.