Angeli Vladarstva

Ob natančnem pregledovanju Svetega pisma, lahko zasledimo tudi nek malce bolj nenavaden red angelov in sicer red vladarstva. Kot smo že videli pri angelski hierarhiji Dionizija Areopagita, se red vladarstva nahajajo na 7. mestu od 9 redov angelov (tik pred nadangeli):

 1. Serafi
 2. Kerubi
 3. Prestoli
 4. Gospostva
 5. Moči
 6. Oblasti
 7. Vladarstva
 8. Nadangeli
 9. Angeli

Kje v Svetem pismu so vladarstva omenjena?

Omemba tega reda se pojavi samo na 4 mestih v Svetem pismu in še to samo v Pavlovih pismih in nikjer drugje. Dvakrat so omenjeni v Pavlovem pismu Efežanom. Najprej v 1. poglavju (kjer so omenjeni skupaj s še tremi redovi angelov), nato pa še v 3. poglavju:

 • ki jo je udejanjil v Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil na svojo desnico v nebesih, nad vsakršno vladarstvo in oblast, nad vsakršno silo in gospostvo ter nad vsakršno ime, ki se ne imenuje samo na tem svetu, temveč tudi v prihodnjem” (Ef 1,20-21)
 • Tako naj bi se zdaj po Cerkvi oznanila vladarstvom in oblastem v nebeških področjih mnogovrstna Božja modrost” (Ef 3,10)

Njihovo omembo vidimo tudi v Pavlovem pismu Kološanom, kjer so zraven prav tako omenjeni še trije drugi redovi:

 • kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, tako prestoli kakor gospostva, tako vladarstva kakor oblasti. Vse je bilo ustvarjeno po njem in zanj.” (Kol 1,16)

Nato pa so omenjeni še v Pavlovem pismu Rimljanom, se pa v tem primeru za njih uporablja beseda poglavarstva:

 • Kajti prepričan sem: ne smrt ne življenje, ne angeli ne poglavarstva, ne sedanjost ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost ne kakršna koli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Kristusu Jezusu, našem Gospodu.” (Rim 8,38-39)

Kaj so o tem redu povedali veliki teologi?

Kot smo videli, o tem redu skoraj ničesar ne izvemo, saj so bolj ko ne samo našteti. Zaradi tega pomanjkanja podatkov, se tudi veliki misleci in teologi s tem redom angelov niso skoraj nič ukvarjali. Zato o njih tudi nimamo skoraj nikakršnih podatkov oz. teorij.

Nekaj malih podatkov nam podaja edino Dionizij Areopagit, ki pravi, da njihovo ime razodeva njihovo vladarstvo. Tako so oni v celoti obrnjeni k Bogu, da lahko vodijo druge. Je pa obstajalo tudi neko splošno verovanje med teologi in sicer, da je red vladarstev še posebej odgovoren za upravljanje kraljestev po svetu.