Če smo zelo pozorni in natančni, lahko v Svetem pismu opazimo tudi nek malce bolj nenavaden red angelov, ki se imenuje red moči. Kot smo že ogledali pri angelski hierarhiji Dionizija Areopagita, se red moči nahaja na 5. mestu od 9 redov angelov.

 1. Serafi
 2. Kerubi
 3. Prestoli
 4. Gospostva
 5. Moči
 6. Oblasti
 7. Vladarstva
 8. Nadangeli
 9. Angeli

Kje v Svetem pismu so omenjeni?

Omemba tega reda se pojavi samo na 3 mestih v Svetem pismu: v dveh Pavlovih pismih ter v 1. Petrovem pismu. Prvič so omenjeni v Pavlovem pismu Rimljanom (poleg njih je zraven omenjen tudi red vladarstva):

 • Kajti prepričan sem: ne smrt ne življenje, ne angeli ne poglavarstva, ne sedanjost ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost ne kakršna koli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Kristusu Jezusu, našem Gospodu.” (Rim 8,38-39)

Drugič so omenjeni v Pavlovem pismu Efežanom, kjer pa je za njih uporabljena beseda sila. Je pa v tem odlomku poleg angelskega reda moči omenjen tudi red vladarstva:

 • ki jo je udejanjil v Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil na svojo desnico v nebesih, nad vsakršno vladarstvo in oblast, nad vsakršno silo in gospostvo ter nad vsakršno ime, ki se ne imenuje samo na tem svetu, temveč tudi v prihodnjem” (Ef 1,20-21)

Tretjič pa so omenjeni v prvem Petrovem pismu, kjer je poleg reda moči, zraven omenjen tudi red oblasti:

 • Ta je šel v nebesa in je na Božji desnici in so mu podrejeni angeli in oblasti in moči.” (1 Pt 3,22)

Kaj so o tem redu povedali veliki misleci?

Kot vidimo, nam Sveto pismo o tem redu skoraj ničesar ne pove, ampak so bolj ko ne samo našteti. Zaradi tega se tudi veliki teologi zgodovine s tem redom angelov niso skoraj nič ukvarjali. Tako o njih nimamo skoraj nikakršnih podatkov oz. teorij. Nam pa nekaj malih podatkov poda Dionizij Areopagit. On pravi, da že samo ime moči, označuje neomajen pogum v vseh dejavnostih; pogum, ki je voden k posnemanju Boga. Je pa obstajalo neko splošno verovanje med teologi in sicer, da je red moči še posebej določen za obrambo pred demoni in so v tem smislu kot nekakšna elitna straža.