Angeli demoni napoved prihodnost

V zgodovini Cerkve se je velikokrat pripetilo, da so se pojavljali posamezniki, ki so napovedovali prihodnost. A ne samo to, trdili so, da so jim to sporočili padli angeli oz. demoni. Ali to torej pomeni, da angeli in padli angeli vidijo v prihodnost?

Uporaba (padlih) angelov v svoj namen

Tako angeli, kot tudi padli angeli oz. demoni (več o padlih angelih si lahko preberete na tejle povezavi) so bili izredno zanimivi za ljudi in marsikdo si je želel uporabiti njihovo moč za svoje namene. Ena od precej popularnih moči, ki je še danes aktualna, je bila tudi napovedovanje prihodnosti. In ker so angeli (tako dobri kot padli) izredno mogočna bitja, so se ti posamezniki  obračali k njim, v želji da bi izvedeli te informacije.

Zaradi tega se je dogajalo, da so nekateri posamezniki zagovarjali, da lahko vidijo v prihodnost s pomočjo demonov oz. da so demoni tisti, ki jim razodevajo te informacije. Posledično se je v Cerkvi seveda pojavilo vprašanje, ali je sploh mogoče, da angeli oz. padli angeli poznajo našo prihodnost?

Odgovor sv. Bonaventure

Marsikateri teolog si je v preteklosti zadal prav to vprašanje. Nekateri so se o tem bolj ko ne samo vprašali, drugi so na to tudi podali odgovor. Mislec, ki na to vprašanje jasno odgovori, je bil sv. Bonaventura, ki svoj odgovor poda v dveh točkah.

Pri prvi točki se osredotoči na angelsko stvarjenje. Namreč v trenutku njihovega stvarjenja (torej še preden so angeli potrdili svojo pripadnost Bogu ali so se obrnili od Njega), angeli niso imeli nobenega videnja v prihodnost, kaj se bo z njimi zgodilo. Angeli tako niso ničesar vedeli o njihovi blaženosti oz. o njihovem padcu (več o njihovi odločitvi na začetku stvarjenja si lahko preberete na tejle povezavi). Bonaventura je tako poudaril enako znanje vseh angelov ob trenutku njihovega stvarjenja in nihče od njih ni imel videnja v prihodnost.

Tako védenje je rezervirano samo za Boga

V drugi točki pa se Bonaventura še posebej usmeri na moč demonov, zaradi trditev posameznikov, da jim ravno demoni prikazujejo prihodnost. Bonaventura nam tu jasno odgovori, da demoni ne poznajo prihodnosti in zato tudi ne morejo vedeti o prihodnjih dogodkih. Tako védenje je rezervirano samo za Boga in nobeno drugo bitje nima tega vpogleda.

Trik demonov

Ne smemo pa pozabiti, da so angeli in demoni izredno mogočna bitja. Oboji imajo zelo veliko znanje in izkušnje o naravi ljudi. Zaradi tega svojega znanja pa lahko izredno natančno predvidijo, kakšno bo obnašanje ljudi (ali posameznega človeka) v prihodnosti. In čeprav angel ne bo zavajal ljudi, je to ena od osnovnih značilnosti demonov. Zato lahko demoni sporočajo informacije o prihodnosti, ki pa so samo zelo natančni predvideni izidi človekovih obnašanj. Vse to pa na koncu daje vtis, kot da lahko demoni vidijo v prihodnost.

Angeli imajo prednost

Ne angeli, ne demoni tako nimajo vpogleda v prihodnost. Oboji imajo ogromno znanja o naravi ljudi, ne poznajo pa prihodnosti. Imajo pa angeli kljub vsemu neko prednost. Namreč po razlagi Bonaventure angeli lahko vseeno razodenejo posamezni osebi nek določen podatek o prihodnosti (npr. kot v sanjah ali v viziji), a samo zato, ker jim to razodene Bog. Bog je tisti, ki ima absolutni vpogled in to po svoji volji razodene svojim angelom, ki jim obenem tudi naroči, kateri osebi naj prenesejo to informacijo.