Če smo zelo pozorni, lahko v Svetem pismu opazimo tudi nek malce bolj nenavaden red angelov in sicer red gospostva. Kot smo že videli pri angelski hierarhiji Dionizija Areopagita, se red gospostva nahaja na 4. mestu od 9 redov angelov:

 1. Serafi
 2. Kerubi
 3. Prestoli
 4. Gospostva
 5. Moči
 6. Oblasti
 7. Vladarstva
 8. Nadangeli
 9. Angeli

Kje v Svetem pismu so omenjeni?

Omemba tega reda se pojavi samo na 2 mestih v Svetem pismu in še to samo v Pavlovih pismih ter nikjer drugje. Prvič so omenjeni v Pavlovem pismu Efežanom, kjer so omenjeni skupaj s še tremi redovi angelov: vladarstva, oblasti in moči (v tem odlomku poimenovani kot sila):

 • ki jo je udejanjil v Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil na svojo desnico v nebesih, nad vsakršno vladarstvo in oblast, nad vsakršno silo in gospostvo ter nad vsakršno ime, ki se ne imenuje samo na tem svetu, temveč tudi v prihodnjem” (Ef 1,20-21)

Drugič pa so omenjeni v Pavlovem pismu Kološanom, kjer so zraven prav tako omenjeni še 3 drugi redovi: prestoli, vladarstva in oblasti.

 • kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, tako prestoli kakor gospostva, tako vladarstva kakor oblasti. Vse je bilo ustvarjeno po njem in zanj.” (Kol 1,16)

Kaj so o tem redu povedali veliki misleci?

Kot smo videli, o tem redu izvemo izredno malo, ker so bolj ko ne samo našteti. Zaradi tega se tudi veliki misleci in teologi s tem redom angelov niso skoraj nič ukvarjali. Tako o njih nimamo skoraj nikakršnih podatkov oz. teorij. Nekaj malih podatkov nam poda edino Dionizij. On pravi, da že samo ime gospostva, kaže na neuklonljivost in so dvignjena nad vsako ponižujočo suženjsko dejavnost. Gospostva so tudi višje od vsake nespodobnosti in neprestano hrepenijo po resničnem gospodovanju. Je pa obstajalo tudi neko splošno verovanje med teologi in sicer, da gospostva vodijo narode.