V Svetem pismu zasledimo tudi omembe angelov, ki se imenujejo serafi. Kdo pa sploh so ti serafi?

Njihova omemba v Svetem pismu

Glede na to, da je njihovo ime precej poznano, je zanimivo, da so serafi poimensko omenjeni samo v eni knjigi v Svetem pismu. To si lahko preberemo v knjigi preroka Izaija in še to samo v 6. poglavju. Izaija je v tem odlomku imel naslednje videnje:

 • V letu, ko je umrl kralj Uzíja, sem videl Gospoda, ki je sedèl visoko na vzvišenem prestolu in njegova vlečka je napolnjevala svetišče. Nad njim so stali serafi in vsak je imel po šest peruti: z dvema si je zakrival obraz, z dvema si je zakrival noge in z dvema je letel. Drug drugemu so vzklikali in govorili: `Svet, svet, svet je Gospod nad vojskami, vsa zemlja je polna njegovega veličastva!` Podboji vrat so se stresali od glasu vzklikajočih in svetišče je bilo polno dima. Tedaj sem rekel: `Gorje mi, izgubljen sem, ker sem mož z nečistimi ustnicami, prebivam sredi ljudstva z nečistimi ustnicami in so moje oči videle kralja, Gospoda nad vojskami!` Tedaj je priletel k meni eden izmed serafov in v svoji roki držal žerjavico, ki jo je bil s kleščami vzel z oltarja. Dotaknil se je mojih ustnic in rekel: `Glej, tole se je dotaknilo tvojih ustnic, tvoja krivda je izbrisana, tvoj greh je odpuščen.`” (Iz 6,1-7)

Kaj pomeni njihovo ime?

Prevod hebrejske besede seraf pomeni goreči. Zaradi tega so teologi tudi identificirali serafe kot tiste, ki imajo gorečo ljubezen do Boga. In ko so serafi vzklikali “Sanctus” (“Svet, svet, svet“), so goreli z ljubeznijo do Boga in nikoli niso zapustili Njegove prisotnosti. Serafi so tako predstavljali vrhunec ljubezni do Boga. Po Dioniziju Areopagitu in njegovi angelski hierarhiji, se serafi zaradi svoje goreče ljubezni nahajajo najvišje oz. so oni najbližje Bogu.

 1. Serafi
 2. Kerubi
 3. Prestoli
 4. Gospostva
 5. Moči
 6. Oblasti
 7. Vladarstva
 8. Nadangeli
 9. Angeli

Zunanji opis serafov

Njihov zunanji opis je najbolje opisan v 2. vrstici Izaijevega videnja:

 • Nad njim so stali serafi in vsak je imel po šest peruti: z dvema si je zakrival obraz, z dvema si je zakrival noge in z dvema je letel.” (Iz 6,2)

Serafi so tako opisani kot bitja, ki imajo po šest kril, kar je zelo redek opis angelov v Svetem pismu. Serafi tudi stojijo pred Jahvejevim prestolom.

Misleci o serafih

O serafih in njihovi ognjeni naravi so razmišljali tudi nekateri veliki misleci:

 • Hugo Svetoviktorski je njihovo ognjeno naravo kontrastno primerjal z ognjem iz vic, katerega bo potrebovala večina ljudi
 • Za Tomaža Akvinskega je serafska ognjena narava govorila o njihovem lastnem vzpenjanju in dvigovanju k Bogu, kot tudi gorečo luč, ki osvetljuje
 • Za mnoge, med katerimi je tudi Gotfrid iz Admonta, pa so serafi postali sredstvo navdušenega raziskovanja. Spraševali so se namreč, kaj serafi skrivajo za svojimi krili?

Ali so serafi omenjeni tudi v knjigi Razodetja?

Kot smo že omenili, so serafi poimensko omenjeni samo v Izaijevi knjigi. Se pa pojavljajo nekateri podobni angeli tudi v knjigi Razodetja. Tako zasledimo angele, ki vzklikajo “Svet, svet, svet” v Raz 4,6-9, kar se verjetno nanaša na serafe. V nadaljevanju pa iz knjige Razodetja izvemo tudi, da bodo ta bitja (serafi) oznanila po štiri velike sodbe iz knjige sedmih pečatov.