Če smo zelo pozorni (ampak res pozorni), lahko v Svetem pismu opazimo tudi en malce bolj nenavaden red angelov in sicer red prestolov. Kot smo že videli pri angelski hierarhiji Dionizija Areopagita, se red prestolov nahaja na 3. mestu od 9 redov angelov (takoj za kerubi):

  1. Serafi
  2. Kerubi
  3. Prestoli
  4. Gospostva
  5. Moči
  6. Oblasti
  7. Vladarstva
  8. Nadangeli
  9. Angeli

Kje so sploh omenjeni?

Zakaj smo omenili, da bi morali biti res pozorni, da bi našli ta red? Zato, ker so v Svetem pismu omenjeni samo 1x in še to zelo skrito. Ta red prostolov se namreč pojavi samo v Pavlovem pismu Kološanom, kjer pa so zraven omenjeni še 3 drugi redovi: gospostva, vladarstva in oblasti.

  • kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, tako prestoli kakor gospostva, tako vladarstva kakor oblasti. Vse je bilo ustvarjeno po njem in zanj.” (Kol 1,16)

Kaj so o tem redu povedali veliki misleci?

Kot smo videli, o tem redu ne izvemo skoraj ničesar, saj so samo našteti. Zaradi tega se tudi veliki misleci in teologi s tem redom angelov niso skoraj nič ukvarjali. Tako o njih nimamo skoraj nikakršnih podatkov oz. teorij.

Nekaj malih podatkov nam poda edino Dionizij. On pravi, da njihovo ime kaže, da so dvignjeni nad vsako razpuščenost, da se gibljejo kvišku in so oddaljeni od vsake nizkotnosti. Je pa obstajalo neko splošno verovanje med teologi in sicer, da prestoli nosijo Božji prestol.