Hierarhija angelov

V članku o angelski hierarhiji Dionizija Areopagita smo omenili, da je na začetku obstajalo več različnih hierarhij, ki so jih podali razni veliki misleci in teologi. A od vseh teh različnih hierarhij, se je najbolj uveljavila ravno angelska hierarhija Dionizija Areopagita. Zakaj pa ravno ta?

Odkritje dela Nebeška hierarhija

Ko so odkrili delo Nebeška hierarhija (v katerem je podana ta hierarhija angelov), je bil pod to delo podpisan Dionizij Areopagit. To ime pa je bilo zelo pomembno, saj je omenjeno v Svetem pismu in sicer v Apostolskih delih (v 17. poglavju). Tam je namreč zapisano, da je bil Dionizij Areopagit spreobrnjenec sv. Pavla v Atenah:

  • Nekateri možje pa so se mu pridružili in sprejeli vero. Med temi je bil Dionizij Areopagít, potem žena po imenu Dámaris in še nekaj drugih.” (Apd 17,34)

Zaradi tega podpisa je to delo postalo izredno pomembno. Ljudje so namreč verjeli, da je pisec tega dela isti Dionizij, ki je tudi omenjen v Svetem pismu. In ker je Dionizij iz Svetega pisma poznal sv. Pavla, so ljudje verjeli, da ga je Pavel učil o skrivnostih nebes in o angelskih bitjih. Zato je postalo tudi povsem jasno, da je to edina prava in resnična angelska hierarhija. S sprejetjem te hierarhije, pa so vse prejšnje oz. ostale hierarhije raznih teologov (Ambrozij, Hieronim, Gregor Veliki), postale precej potisnjene na stran.

Napačni Dionizij Areopagit?

Kar pa je pri vsem tem še najbolj zanimivo, pa je to, da so kasneje ugotovili, da avtor dela Nebeška hierarhija sploh ni bil Dionizij Areopagit (osebnost iz Svetega pisma), ampak se je tako samo podpisal. Kot so kasneje ugotovili, je bil avtor tega dela po vsej verjetnosti nek sirski menih iz poznega 5. stoletja (natančna identiteta ostaja neznana). Zaradi tega se avtorja Dionizija Areopagita pogosto imenuje tudi Psevdo-Dionizij. Beseda Psevdo namreč pomeni lažen, nepravi.

A čeprav so se že prej pojavljali dvomi o identiteti Dionizija, je do 12. stoletja bil tako priznan, da je že pridobil status apostolskosti. S tem pa je Psevdo-Dionizij tudi postal avtoriteta, ki je določal, kaj je in kaj ni angel.

Prišel je celo v teološke učbenike

Kar je še posebej zapečatilo angelsko hierarhijo Psevdo-Dionizija, pa so bili teološki učbeniki. Namreč v 12. stoletju so študenti teologije v Parizu dobili prve sistematične učbenike, v katerih je bila zbrana vsa krščanska teologija. Eno poglavje v teh učbenikih je bilo tudi o angelih in v tem poglavju je bila predstavljena tudi angelska hierarhija Psevdo-Dionizija. Tako je vsak študent teologije preučeval angele in angelsko hierarhijo Psevdo-Dionizija.

Ogromna popularnost Psevdo-Dionizija

Psevdo-Dionizij je polega dela Angelska hierarhija napisal tudi nekaj drugih del: O Božjih imenih, Cerkvena hierarhija, O mistični teologiji, … In ker je bil obravnavan v učbenikih in so ljudje verjeli, da gre za osebo iz Svetega pisma, je postal ta Psevdo-Dionizij v srednjem veku izredno popularna osebnost. Število del in komentarjev o njegovih delih je bilo v 13. stoletju v Parizu naravnost ogromno. Kot vse kaže, je bil Psevdo-Dionizij eden najpopularnejših likov tega obdobja.

Kot zanimivost: Dionizij Areopagit je bil celo tako zelo popularen, da je nek menih iz 13. stoletja v svojih delih zapisal, kako zelo je obžaloval, da ni bil poimenovan Dionizij…