Eden od stebrov vere

V islamu je vera v angele eden od šestih stebrov vere. To pomeni, da je vera v angele obvezna in da se mora tega držati vsak musliman. Šest stebrov vere gre po naslednjem vrstnem redu in vera v angele predstavlja drugi steber:

  1. Vera v enega in edinega Boga
  2. Vera v angele
  3. Vera v svete knjige in razodetja
  4. Vera v preroke
  5. Vera v Sodni dan
  6. Vera v Božjo previdnost

Koran o veri v angele

Obveznost vere v angele izhaja iz Korana na večih mestih. Tako nam Koran govori, da vera osebe ni prava, če ne verjame v angele:

  • Poslanec veruje v to, kar mu razodeva njegov Gospodar, pa tudi verniki verujejo v razodetje. Vsi verujejo v enega Boga in njegove angele, v njegove knjige in njegove poslance. Nikakršnih razlik ne delamo med njegovimi poslanci. In verniki govore: ‘Slišimo in smo pokorni. Odpusti nam, Gospod, k tebi se bomo vrnili’.” (K 2, 285)

Koran poleg tega Koran opozarja, da kdor ne verjame v angele, je daleč zašel:

  • O, verniki! Verujte v Boga in njegovega poslanca, v Knjigo, ki jo razodeva svojemu poslancu, in v Knjigo, razodeto pred vami. Kdor pa ne bo veroval v Boga, v njegove angele in njegove knjige, v njegove poslance in oni svet, je daleč zašel.” (K4, 136)

Poleg opozorila pa Koran celo svari, da kdor sovraži angele, tega sovraži Alah:

  • Kdor je sovražnik Gospoda in njegovih angelov, njegovih poslancev in Gabriela in Mihaela – ta bo gotovo spoznal, da je Gospod sovražnik nevernikov.” (K 2, 98)