Angeli_Islam

Kolikšno je število angelov v krščanstvu, smo si že ogledali v temle članku. Kaj pa islam? Ali islamske svete knjige in spisi tudi kaj povedo o številu angelov? Odgovor je “da”. Tako v Koranu kot tudi v hadisih izvemo nekaj o tem, na nekaterih mestih pa se celo pojavljalo konkretne številke. Pa si poglejmo…

Koran o številu angelov

Čeprav nam Koran podaja neke informacije o številu angelov, še vseeno ostaja precej zavito v skrivnost. Največ, kar lahko razberemo je, da je angelov izredno veliko število. O tem nam govori nekaj mest v Koranu. V 42. suri izvemo, da se zaradi velikega števila angelov nebesa skorajda zrušijo, medtem ko 53. sura govori o celih trumah angelov, ki se nahajajo v nebesih:

  • Nebesa se malodane zrušijo, ko angeli poveličujejo in slavijo svojega Gospodarja in ga prosijo za odpuščanje ljudem. Gospod zares odpušča in je milosten.“(K 42, 5)
  • V nebesih so trume angelov, katerih posredovanje ne bo nikomur koristilo, vse dokler Gospod ne odobri tega za tiste, ki so po njegovi volji, za tiste, s katerimi je zadovoljen.” (K 53, 26)

Kolikšno je to število, pa ne ve nihče. Edini, ki pozna to številko, je Alah:

  • Samo On pozna vojske tvojega Gospodarja.” (K 74, 31)

Hadisi in angelsko število

Angeli bodo privlekli pekel s 70.000 vrvmi in vsako vrv bo vleklo 70.000 angelov!

O številu angelov nam govorijo tudi nekateri hadisi. V nekaterih primerih se celo uporabljajo konkretne številke. Tako na primer v hadisu (iz zbirke Sahih al-Bukhari), Gabriel govori o Hramu, polnem častilcev, v katerem vsak dan moli 70.000 angelov. Ti angeli nato odidejo in nikoli več ne pridejo nazaj. To pomeni, da vsak dan prihaja v Hram častilcev 70.000 novih angelov.

V nekem drugem hadisu (iz zbirke Sahih Muslim) pa piše, da je Mohamed povedal, da bodo na dan sodbe, angeli na površje privlekli pekel. Ta pekel bodo angeli privlekli s 70.000 vrvmi in vsako vrv bo vleklo 70.000 angelov. Torej samo pri tem dejanju, bo sodelovalo 70.000 x 70.000 angelov.

Če tako zmnožimo vsa ta števila in zraven še upoštevamo besedila, ki govorijo o angelih, ki spremljajo vsakega človeka, lahko hitro vidimo, da je angelov v islamu resnično nepreštevna množica.