Krila

Tako kot v drugih dveh glavnih monoteizmih (krščanstvo in judovstvo), se tudi v islamu angele povezuje s krili. O tem nam govorijo islamske svete knjige, ki nam obenem tudi posredujejo nekaj zanimivih podatkov o angelskih krilih.

Krila angelov v Koranu

Kot smo si že ogledali, je v islamu Koran razumljen precej dobesedno, zato lahko natančno izvemo, koliko kril imajo angeli. Tako nam Koran v 35. suri podaja besedilo, da imajo nekateri angeli dvoje kril, nekateri pa troje ali celo četvero kril.

  • Slava Bogu, stvarniku nebes in zemlje, ki je za poslance določil angele s po dvema, tremi ali štirimi krili. Svoje stvaritve preoblikuje po lastni volji. Resnično je vsemogočen.” (K 35, 1)

Ker pa v istem odlomku v Koranu piše tudi, da Bog “svoje stvaritve preoblikuje po lastni volji“, v islamu verjamejo, da imajo angeli lahko tudi precej več kril kot pa samo štiri.

Hadisi in angelska krila

To, da imajo angeli lahko precej več kril kot samo štiri, pa nam podajajo hadisi, v katerih lahko zasledimo tudi zelo visoke številke. V nekaterih hadisih tako izvemo, da ima angel lahko 6 kril ali pa celo 12 kril. V hadisu iz zbirke Sahih al-Bukhari pa si lahko preberemo, da je Mohamed videl Gabriela, ki je imel kar 600 kril. Ni pa to največje število kril, ki se pojavlja v islamu… v nekem hadisu namreč dobimo podatek, da ima angel lahko tudi 70.000 kril!

Najdemo pa v hadisih tudi nekatere delne podrobnosti o samih krilih. Tako na primer lahko nekje izvemo, da so krila iz perja, drugje izvemo, da so krila obogatena z dragimi kamni, spet drugje, da so krila zelena, nek podatek pa nam tudi razkriva, da krila v bistvu prekrivajo angelovo skromnost.