Islam Koran

V celotnem Koranu je poimensko (oz. po funkciji) omenjenih samo 7 angelov. Ti angeli so:

  1. Gabriel
  2. Mihael
  3. Satan (Iblis)
  4. Malik
  5. Harut
  6. Marut
  7. Angel smrti

Oglejmo si sedaj, kdo pravzaprav je angel Malik in kakšna je njegova vloga…

Angel Malik – kdo je to?

Angel Malik je (kot smo že povedali v naslovu), upravnik pekla. Njegovo “delovno mesto” je v peklu, v katerem se poleg njega nahaja tudi več stražarjev pekla, ki so prav tako angeli. Kot upravnik pekla, pa je Malik tudi nadzornik vseh teh stražarjev oz. angelov. Je pa Malik v Koranu omenjen samo na enem mestu in sicer v 43. suri:

  • Klicali bodo: ‘O, Malik! Naj nas tvoj Gospodar usmrti!’ On pa bo rekel: ‘Tu boste ostali na vekomaj’.” (K 43, 77)

Angeli pekla / stražarji

Omemba angela Malika se tako ne pojavi nikjer več v Koranu. So pa kar na nekaj mestih omenjeni stražarji/angeli pekla. Tako dobimo iz Korana tudi informacijo o številu teh stražarjev pekla, ki jih je devetnajst:

  • Ali veš, kakšen je peklenski ogenj?! Ničemur ne prizanese, do črnega zažge človeško kožo. Nad njim pa jih je postavil devetnajstero: Za stražarje ognja smo postavili angele in določili njihovo število za skušnjavo nevernikom …” (K 74, 27−31)

Hadisi o angelu Maliku

Angel Malik se pojavi tudi v hadisih in sicer pri omembi Mohamedovega nočnega potovanja v nebesa. Na tem potovanju je angel Gabriel Mohamedu pokazal angela Malika, upravnika pekla, ki je prižigal peklenski ogenj.