Angela Harut Marut

V celotnem Koranu je poimensko (oz. po funkciji) omenjenih samo 7 angelov. Ti angeli so:

  1. Gabriel
  2. Mihael
  3. Satan (Iblis)
  4. Malik
  5. Harut
  6. Marut
  7. Angel smrti

Oglejmo si, kdo sta angela Harut in Marut in kakšna je njuna vloga…

Vedno omenjena skupaj

Za začetek naj najprej pojasnimo, da sta v islamu angela Harut in Marut vedno omenjena skupaj. Zaradi tega ju tudi mi omenjamo kot dvojico in ne kot vsakega posameznega angela. Zakaj pa sta omenjena skupaj? Zato, ker sta tako tudi predstavljena v Koranu. Tam si namreč lahko preberemo zgodbo, kako sta bila angela Harut in Marut poslana na zemljo, da skušata ljudi.

Zgodba o Harutu in Marutu

V drugi suri Korana si lahko preberemo zgodbo o dveh angelih, Harutu in Marutu, ki sta prišla na zemljo, da skušata ljudi. A vendar to nista bila padla angela. Ta dva angela je poslal Alah, da bi preveril, kakšna je vera ljudi. Tako sta prišla na zemljo in učila ljudi raznih čarovnij in podobnih stvari, ki so slabe za njih. Ampak vedno, še preden sta neko osebo naučila slabo stvar, sta jasno povedala, da sta angela, ki sta bila poslana na zemljo zato, da ljudi skušata. A ljudi to ni zanimalo, bolj jih je premamilo znanje nečesa prepovedanega. Tako so vsi padli v preizkušanju angelov.

Poglejmo si še izvirno besedilo iz Korana:

  • Sprejemajo, kar so demoni govorili o Salomonovi vladavini. Vendar Salomon ni bil nevernik! Demoni so neverniki: ljudi učijo čarovništva in tega, kar je bilo v Babilonu razodeto angeloma Harutu in Marutu. A tadva nista nikogar poučevala, ne da bi mu prej rekla: ‘Poslana sva bila, da te skušava. Ne zavrzi svoje vere.’ Ljudje so se od njiju učili, kako ločiti moža od žene, vendar niso mogli s tem brez Božje volje nikomur škodovati. Učili so se stvari, ki jim bodo prinesle trpljenje in jim ne bodo koristile, čeprav so vedeli, da ne bo deležen sreče na onem svetu, kdor se ukvarja s čarovnijami. Ko bi le vedeli, kako poceni so se prodali!” (K 2, 102)

Kasnejše razlage tega odlomka

Okoli tega odlomka v Koranu (oz. okoli angelov Haruta in Maruta) je kasneje nastalo precej različnih zgodb oz. mitov. Poglejmo si na kratko enega od teh mitov:

  • Angela Harut in Marut sta bila poslana na zemljo. A ko sta prišla, sta zaradi vseh zemeljskih dobrot, sama zapadla v greh. Tako sta se napila vina in nato še zagrešila umor. Zaradi teh dejanj se posledično nista mogla vrniti v nebesa, zato sta bila kaznovana. Sta si pa lahko izbrala, ali bosta kaznovana na tem svetu ali na onem svetu. Ker pa je kazen na onem svetu večna, sta si zato raje izbrala kazen na tem svetu.

Kot vidimo, so na podlagi enega odlomka iz Korana nastale razne zelo pestre interpretacije. A vendar za te zgodbe ni nikakršnega dokaza ne v Koranu, ne v hadisih. Vse, kar je v islamu verodostojnega o teh dveh angelih, je samo to, kar smo lahko prebrali v zgornjem odlomku iz Korana.