Najsvetejša knjiga Koran

Glavna in najpomembnejša knjiga v islamu je Koran, ki je njihova najsvetejša knjiga. Zato je Koran tudi prvi in glavni vir za angele. Sama beseda Koran pomeni »recitiraj«, to pa zato, ker je prerok Mohamed prejel Koran od angela Gabriela in le-ta mu je narekoval Koran. Zaradi tega ima angel Gabriel tudi izredno pomembno vlogo v islamu. Ker pa je angel Gabriel prinesel Koran Mohamedu, to pomeni da gre za dobesedno Božjo besedo. Zato v islamu tudi razumejo Koran precej dobesedno. Tako kot piše, tako tudi je in katerakoli druga razlaga je za njih bogokletna. Zaradi tega v islamu ne bomo srečali nekih poglobljenih razmišljanj in teorij o angelih, kot je to npr. v krščanstvu.

Hadisi

Kot drugi pomožni vir pa v islamu poznajo t.i. hadise oz. zbirke hadisev. Pri teh zbirkah gre tako za zbrane izjave in dejanja preroka Mohameda kot tudi izjave in dejanja njegovih spremljevalcev, ki so Mohameda opazovali. Hadisi obravnavajo skoraj vsa človeška vprašanja, od podrobnih zakonov, do največjih moralnih in duhovnih naukov. Hadisi nam tudi pomagajo bolje razumeti angele, saj so bile nekatere reference o angelih, ki v Koranu niso natančno opredeljene, dalje razvite v hadisih. Tako na primer Koran govori o tem, da bodo angeli izprašali in mučili mrtve; v zgodbah in učenjih hadisov pa se pojavita Munkar in Nakir, dva angela, ki prideta do človekovega groba po njegovi smrti, ter ga izprašata.