Ker se v islamu ne upodablja zgodb iz Korana, tudi ni neke splošne “slike”, ki bi uprizarjala angela. Po drugi strani islam sicer pozna nekaj angelskih imen, a to nam še vedno ne pove ničesar o tem, kakšnega spola so angeli (če seveda sploh imajo spol kot duhovna bitja). Kaj lahko torej rečemo o spolu angelov v islamu.

Koran o spolu angelov

Glede samega spola angelov, Koran ne govori ničesar specifičnega. Izvemo pa iz Korana na več mestih, da so nekateri Arabci napačno trdili, da so angeli ženskega spola. Poleg tega so to idejo še dodatno pomešali, ko so trdili, da so bile te predstavnice ženskega spola v bistvu Alahove hčere. Koran je vse te trditve zavrgel in pokazal, da ne obstaja nobenega dokaza za te trditve in da so take izjave enostavno nesmiselne.

  • Vprašaj jih: ‘Ali ima tvoj Gospodar hčere, one pa sinove? Mar smo v njihovi navzočnosti ustvarili angele kakor ženske?’ Glejte, lažne so njihove besede: ‘Gospod je rodil!’ Resnično, lažnivci so! Mar bi si namesto sinov raje izbral hčere? Kaj vam je, kako razsojate?! Zakaj ne pomislite? Ali pa pokažite očiten dokaz!” (K 37, 149−156)

Piše pa v Koranu tudi, da bodo ljudje za te svoje napačne trditve odgovarjali pred Alahom.

  • Angele, služabnike Usmiljenega, imenujejo ženske. Mar so bili navzoči ob njihovem stvarjenju? Njihove trditve bodo zapisane in odgovarjali bodo zanje!” (K 43, 19)

Zakaj ravno hčere?

Je pa zanimivo, da so ljudje Alahu pripisovali ravno hčere, medtem ko si sami hčera niso želeli. Še več, ko jim je bila posredovana novica o rojstvu hčere, v Koranu piše, da jim je legla senca na obraz, postali so potrti in so se skrivali pred ljudmi:

  • Ko kdo od njih izve, da se mi je rodila hči, mu leže senca na obraz in postane potrt. Pred ljudmi se skriva zaradi nesrečne novice in tuhta: ali naj, tako ponižan, sprejme otroka ali naj ga zakoplje v zemljo. Zelo napačno presojajo!” (K 16, 58−59)

Kakšnega spola so torej angeli v islamu?

Kot smo torej do sedaj videli iz odlomkov iz Korana, angeli niso ženskega spola. Ampak po drugi strani pa tudi ni nikjer nobene trditve, da so angeli moškega spola. Obstaja edino neka zgodba o dveh angelih, Harutu in Marutu, ki bi načeloma lahko nakazovala, da so angeli moškega spola, a islamski komentatorji to zanikajo in pravijo, da za tako razmišljanje ni nobenega razloga in tudi nobene avtoritete, ki bi to potrjevala.

Kako pa na vprašanja o spolu angelov odgovarja krščanstvo, si lahko ogledamo na tej povezavi.