Ogledali smo si že, ali so angeli kaj pomagali pri stvarjenju sveta ali ne. A kakšne pa sploh so ustvarjalne moči angelov? Ali so morda zmožni ustvariti kaj živega?

Moč angelov in demonov

S tem vprašanjem se je ukvarjal sv. Avguštin, ki se je obračal predvsem na tiste, ki so verjeli, da lahko čarovniki ustvarijo žabe in kače s pomočjo demonov. Hkrati pa je tudi odgovarjal na vprašanje o stvarjenjski moči vseh duhov, tako demonov kot angelov. V 3. in 4. stoletju je bilo namreč precej popularno verovanje v poganske vedeževalce, astrologe in čarovnike in tudi teologi so verjeli, da so ti ljudje svoje moči prejemali od demonov. Ker so nekateri celo trdili, da lahko čarovniki ustvarijo živali s pomočjo demonske moči, je postalo pomembno, da se natančno začrta, katere moči glede stvarjenja dejansko imajo angeli in demoni.

Avguštin tako razlaga, da angeli in demoni lahko ustvarijo objekt do takega obsega, kot lahko ljudje izdelajo kos lončenine. Lončar »ustvari« objekt in tako ustvari novo stvar iz že obstoječih stvari, ampak ni pa tega ustvaril iz nič (ex nihilo). Ne človek ne angel ne moreta opraviti takega podviga. Avguština je kasneje dobesedno citiral tudi Peter Lombard v svojem delu Sentence (ki je bila zelo pomembna knjiga za srednjeveško angelologijo) in tako je ta teorija prišla v uradno učenje teologov.

Niso pa vsi angeli enaki. Obstaja namreč več različnih redov angelov. Kateri so ti redovi, si oglejte tukaj.