Da so bili angeli ustvarjeni od Boga in kdaj so bili ustvarjeni, smo si že ogledali v enemu od prejšnjih člankov. Je pa ta trditev o angelskem stvarjenju odprla nova vprašanja. Kako je z angeli in časom, ali so kot duhovna bitja sploh podrejena času? Vsa fizična bitja namreč potekajo časovno, saj so na začetku ustvarjena in na koncu (po določenem času) umrejo oz. se razgradijo. Kako pa to poteka pri angelih, če so tudi oni ustvarjeni?

Angeli niso večni

Kot rečeno, so angeli bili ustvarjeni od Boga. Zaradi tega tudi ne morejo biti večni, saj ne obstajajo že od nekdaj. Po drugi strani pa so angeli duhovna bitja in zaradi tega niso podvržena spremembam časa in začasnosti (kot ostala snovna bitja) in torej niso časovna bitja. To nam potrjuje tudi Lukov evangelij, ko pravi, da so angeli neumrljivi:

  • »Tudi umreti ne morejo več; enaki so namreč angelom in so Božji sinovi, saj so sinovi vstajenja.« (Lk 20,36)

Kako časovno opredeliti angele?

Katera časovna kategorija je torej prava za angele? To so se spraševali tudi veliki teologi 13. stoletja, ki so za ta namen (torej za opis trajanja angelov), uporabili pojem aevum. Ta pojem tako predstavlja oboje “števno in neštevno”, “večno in nevečno” označbo za angele (ker so ustvarjeni in hkrati nesmrtni). Kot vidimo, je ta pojem zelo nejasen in tudi tedanji teologi se niso povsem strinjali, kaj naj bi ta izraz točno pomenil, so se strinjali, da je to najprimernejši izraz za opis angelskega načina bivanja. Ta pojem je tako angele ločil od Boga in Njegove večnosti in tudi od snovnega stvarstva in njegove začasnosti.

Se pa niso vsi teologi strinjali z zadostnostjo tega pojma. Medtem ko je Bonaventura ta izraz zagovarjal, se Tomažu Akvinskemu ideja o aevum ni zdela povsem zadostna. Je pa koncept o aevum, kakorkoli je že bil razumljen, pomagal teologom, da so si lahko predstavljali duhove, ki niso Bog, prav tako pa tudi niso podvrženi grehu, kot so ljudje.

Glede na to, da so bili angeli ustvarjeni od Boga in so hkrati tudi večni, ali to pomeni, da so tudi pomagali Bogu pri stvarjenju sveta? Več o tem si lahko preberete na tejle povezavi.