V cerkvah se srečamo z ogromno podobami angelov. In če odštejemo vse podobe angelov, kot majhnih otročičkov s krilci, so angeli najpogosteje prikazani v podobi mladeničev ali mož. Občasno srečamo tudi kakšne upodobitve ženskih angelov, a v večini prevladujejo angeli moškega spola. Zakaj pa je temu tako?

Spol angelov v Svetem pismu

V Svetem pismu so angeli skoraj v vseh primerih obravnavani kot mladeniči oz. kot odrasli možje. Prav tako so tudi vsa imena angelov, ki se pojavijo v Svetem pismu (Mihael, Gabriel, Rafael), moška imena. Zaradi tega je tudi največ upodobitev angelov moškega spola. Poglejmo si nekaj primerov:

  • Gospod se je prikazal Abrahamu pri Mamrejevih hrastih, ko je ob dnevni vročini sedèl pred vhodom v šotor. Povzdignil je oči, pogledal in glej, pred njim so stali trije možje.” (1 Mz 18,1-2a)
  • Ko je bil Józue pri Jerihi, je povzdignil oči, pogledal in glej: nasproti mu je stal mož z izdrtim mečem v svoji roki. Józue mu je pristopil in mu rekel: “Ali si naš ali naših sovražnikov?” Rekel je: “Ne, marveč poveljnik Gospodove vojske sem. Pravkar sem prišel.” (Joz 5,13-14a)
  • Kamen so našle odvaljen od groba 3 in stopile so noter, a telesa Gospoda Jezusa niso našle. Ko so bile zaradi tega zbegane, sta nenadoma stopila k njim dva moža v sijočih oblačilih.” (Lk 24,2-4)

Se pa v svetem pismu kljub temu pojavi ena (in samo ena) omemba angelov kot ženskega spola in sicer pri videnju preroka Zaharija:

  • Nato sem povzdignil oči in pogledal, glej, dve ženski sta odhajali in veter je bil v njunih perutnicah – perutnice pa sta imeli, kakor jih ima štorklja – in vzdignili sta škaf med zemljo in nebo.” (Zah 5, 9)

A kaj nam vse to pove o spolu angelov? Pravzaprav ne kaj dosti. Angeli so se namreč v takih (fizičnih oz. človeških) podobah samo prikazovali ljudem, kar pa nam nič ne pove o tem, kakšni so bili angeli v njihovi pravi (duhovni) podobi.

Podatek o spolu iz evangelijev

A vendar nekaj pa le izvemo iz Svetega pisma in sicer iz evangelijev. Namreč Matejev in Markov evangelij nam oba podajata isto besedilo:

  • Ob vstajenju se namreč ne bodo ne ženili ne možile, ampak bodo kakor angeli v nebesih.” (Mt 22,30)

To je tudi edini (posredni) namig o spolu angelov, ki ga dobimo iz Svetega pisma. Lahko pa iz tega namiga sklepamo, da ker se angeli ne ženijo in ne možijo, potemtakem tudi niso ne moškega ne ženskega spola. To pa posledično pomeni tudi, da angeli nimajo spolnih odnosov.

Kolikšno pa je število angelov?