Simeon ben Lakish je bil judovski učenjak, ki je živel v Tiberiji v 3. stol. Znan je tudi pod imenom Resh Lakish, saj je tako imenovan v Babilonskem Talmudu.

Njegov študij

Simeon ben Lakish je študiral pri različnih učenjakih, med katerimi je bil tudi rabi Johanan (na Tiberijski akademiji). Z veliko vnemo se je lotil preučevanja Tore in rečeno je, da je pred učno uro z rabijem Johananom, svojo študijsko gradivo predelal do 40-krat. Tako je sčasoma postal eden od najbolj uglednih modrecev v Tiberijski akademiji. Rečeno je tudi, da je zaradi njegovega akademskega znanja in zaradi njegove izredne poštenosti bil tako spoštovan, da če so ga videli, da je v javnosti govoril z kako osebo, je ta oseba lahko takoj dobila denarno posojilo, brez kakršnihkoli prič. Vedno je bil tudi pripravljen pomagati drugim, pa čeprav je to pomenilo, da je ogrožal svoje lastno življenje.

Pomen Tore

Simeon ben Lakish je ves čas zelo poudarjal pomen Tore (= Peteroknižje), še posebej branje Tore pri obredu micva. Zanj je bil namreč študij Tore božansko opravilo, ki ni smelo biti zanemarjeno. Tako kot Toro pa je imel rad tudi judovsko ljudstvo, saj je v svojih homilijah nenehno poudarjal, kako Bog ljudi svoje ljudstvo, tudi če le-to ni popolno.