Hadisi Sahih Muslim
Hadisi = izjave in dela
preroka Mohameda, ki so jih poročali njegovi bližnji. To, kar je prerok Mohamed
govoril in delal, velja v islamu za resnico, ki se jo morajo držati tudi ostali
verniki.

V islamu obstaja več zbirk hadisov. Le-te so nastajale, se zbirale in urejale skozi stoletja. A od vseh zbirk, ki obstajajo, jih je med avtoritativne sprejetih samo šest (6). Zbirka Sahih Muslim je zelo spoštovana in se po pomembnosti nahaja na drugem mestu (od šestih), takoj za zbirko Sahih al-Bukhari.

  1. Sahih al-Bukhari
  2. Sahih Muslim
  3. Sunan Abu Dawud
  4. Sunan al-Nasa`i
  5. Sunan al-Tirmidhi
  6. Sunan Ibn Maja

Kaj vemo o avtorju zbirke?

Zbirka Sahih Muslim je dobila ime po osebi z imenom Muslim ibn al-Hajjaj, ki je živel med leti 817-875 in je to zbirko hadisov tudi zbral in uredil. Rojen je bil v mestu Nishapur v Perziji.

“zbral je okoli 300.000 hadisov”

O samemu življenju Muslima ibn al-Hajjaja je znanega zelo malo. Znano je samo, da je za to zbirko hadisov, Muslim ibn al-Hajjaj že pri zgodnjih letih potoval v Irak, Egipt in Sirijo, kjer je poslušal tradicije od dobro znanih avtoritet. Tako je zbral okoli 300.000 hadisov. Te hadise je nato natančno pregledal in uporabil metode, po katerih je ohranil samo avtentične hadise. Tako je iz 300.000 hadisov, v svoji zbirki uporabil samo 4.000 najbolj verodostojnih.

Avtorjevo drugo najbolj pomembno delo

Je pa Muslim ibn al-Hajjaj za seboj pustil tudi nekatera druga dela. Med najbolj znanimi in pomembnimi je njegovo delo Kitab al-Tamyiz. To delo govori o dejanskih metodah, ki jih je on (in ostali zbiralci hadisov) uporabljal, ko so iskali avtentične hadise. To delo je postalo zelo dragocen vir za razumevanje zbirk hadisov.

Najvišji naziv “Sahih

Zaradi natančnosti pri izbiri verodostojnih hadisov, je ta zbirka (tako kot zbirka Sahih Al-Buhkari) prejela tudi najvišji naziv, imenovan Sahih (ta naziv označuje pomembnost in verodostojnost virov). Sahih ima danes tako rekoč kanonični status in se po pomembnosti virov nahaja takoj za Koranom. Zato se v celoti ta zbirka hadisov imenuje Sahih Muslim. Ta zbirka velja za drugo najpomembnejšo zbirko od šestih priznanih oz. avtoritativnih zbirk hadisov.