Kot smo si do sedaj že ogledali, so bili angeli ustvarjeni od Boga že na začetku stvarjenja. To torej pomeni, da je vse angele ustvaril Bog. A kaj so potemtakem padli angeli, ali so tudi oni ustvarjeni od Boga? In če so bili, ali so bili že ustvarjeni zlobni?

Ali je tudi padle angele ustvaril Bog?

Kratek odgovor je: da, tudi padle angele je ustvaril Bog. A vendar jih ni ustvaril zlobne. Bog je stvarnik vseh vidnih in nevidnih stvari, in On je ustvaril vse stvari dobre. Tako je Bog ustvaril samo dobre angele, ki so že od svojega stvarjenja naprej poklicani k milosti in blaženemu zrenju. So pa angeli svobodna bitja in ravno zaradi njihove svobodne volje, so se lahko odločili tako za Boga, kot proti Bogu. Izbira Boga zanje ni bila nujnost, ampak je bila svobodna izbira. Tisti angeli, ki so se odločili za Boga, so tako postali dobri angeli, tisti pa ki so se odločili proti Bogu, so postali padli angeli (te padle angele poznamo tudi pod imenom: satan, Lucifer, demoni, …).

Tudi Cerkev je na četrtem lateranskem koncilu poudarila, da so bili padli angeli najprej ustvarjeni od Boga kot dobri in šele nato, po svoji lastni izbiri postali slabi.

Sveto pismo o padlih angelih

Ko so se angeli obrnili proti Bogu (oz. ko so angeli padli), seveda niso mogli več prebivati v nebesih blizu Bogu, ampak so to svoje bivališče zapustili oz. so ga morali zapustiti. O tem nam govori Sveto pismo, ki nam hkrati podaja informacijo, da je padlih angelov bilo večje število:

  • Tudi angele, ki niso obvarovali svoje oblasti, ampak zapustili svoje bivališče, hrani večno vklenjene v temi za sodbo vélikega dne” (Jud 1,6)
  • Bog še angelom, ki so storili greh, ni prizanesel, temveč jih je strmoglavil v podzemlje in jih dal v verige mračnega brezna, da bodo zastraženi do sodbe.” (2 Pt 2,4)

Zakaj so angeli padli?

Seveda se je nato pojavilo tudi vprašanje, zakaj so angeli sploh padli? Glede na to, da so bili tako blizu Boga, je vendarle popolnoma logično, da bi raje uživali to Božjo milost, kot pa da bežijo stran… S tem vprašanjem so se ukvarjali tudi razni veliki teologi. Odgovor, ki se je najbolj prijel, je podal sv. Avguštin. On je podal izjavo (ki je kasneje postala soglasno mnenje), da so angeli padli zaradi ponosa. Avguštinovi izjavi je kasneje sledil tudi Bonaventura, ki je prav tako potrdil, da je bil ponos tisti greh, ki je bil kriv za padec satana in njegovih privržencev.

Angeli so torej padli zaradi ponosa in sicer zato, ker niso hoteli biti podrejeni Bogu, ampak so hoteli sami postati kakor Bog.

Satan se lahko pojavlja kot angel

Obstaja pa ena težava, na kar nas opozarja tudi Sveto pismo. Demoni se namreč lahko včasih prikažejo kot angeli. O tem svari že Pavel v drugem pismu Korinčanom: “Nič čudnega, saj se tudi sam satan preoblači v angela luči.” (2 Kor 11,14)

S tem vprašanjem so se veliko ukvarjali tudi pomembni pisci in teologi. Nevarnost skušnjave demonov in strah, da ne bi bil pravilno prepoznan, je bil precej resničen. Kot zanimivost: Ravno to je bilo tudi eno od spornih vprašanj na sojenju Ivani Orleanski. Spraševali so se namreč, ali je bila morda njena vizija nadangela Mihaela pravzaprav demon, ki je bil samo preoblečen v nadangela…

Moč satana

Čeprav se morda kdaj zdi, da je satan mogočno bitje ki konkurira Bogu, to ne drži. Satan ni nikoli prikazan kot kakšen bog zla, ki je nasproti Bogu dobrega. Moramo se zavedeti, da je kljub njegovi moči satan zgolj samo ustvarjeno bitje, katerega je na začetku ustvaril Bog kot dobrega angela (to si lahko preberemo tudi v Katekizmu katoliške Cerkve). Zaradi svojega padca pa satan zavaja in skuša človeka že od vsega začetka zgodovine. Tako že v prvi Mojzesovi knjigi najdemo zgodbo o Adamu in Evi, katerima se satan prikaže v podobi kače in jima skuša posredovati laži in ponarejene resnice o Bogu. Zavaja ju, da se osvobodita naloženega jarma in postaneta “kakor Bog”. To pa je tudi isti razlog, zaradi katerega so angeli padli.