Cerkev je že precej zgodaj izjavila, da so angeli bili ustvarjeni od Boga. In kot smo lahko videli v članku “kdaj so bili angeli ustvarjeni“, so angeli prisotni že od samega začetka stvarjenja. So se pa ravno zaradi tega med filozofi pojavila nova vprašanja: ali so angeli, kot tako mogočna bitja, morda pomagali ustvarjati preostali del vesolja? Ali lahko tako kot Bog ustvarijo nekaj iz nič (ex nihilo)? Ali so angeli morda Božji sostvarniki?

Kaj pravi Sveto pismo o tem?

Ko prebiramo Sveto pismo, lahko vidimo da je to stališče (da so angeli pomagali pri stvarjenju) morda celo delno podprto. V nekaterih začetnih vrsticah Svetega pisma namreč Bog govori v množini, ko opisuje stvarjenje človeka:

  • Bog je rekel: `Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost! Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji ter vsej laznini, ki se plazi po zemlji!` Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril.” (1 Mz 1,26−27)

Tako so nekateri misleci v 1. stoletju, kot sta Barnaba (umrl ok. 61) in Justin (ok. 100−165) ta “naredimo” razumela v smislu Božjih pomočnikov, angelov.

Odgovor sv. Avguština

Ta odlomek je kasneje preučeval tudi cerkveni oče sv. Avguštin in komentiral, da se ta “naredimo” ne nanaša na angele, ampak pravzaprav na Sveto Trojico.

Ker pa so v Avguštinovem času nekateri filozofi zagovarjali, da so bili ljudje in živali ustvarjeni od nižjih bitij in ne od Boga, se je Avguštin dotaknil tudi te teme. V enem od svojih del je tem filozofom odgovoril, da so angeli samo Božji pomočniki in samo Bog ostaja edini in pravi stvarnik. S tem je zavrnil mnenja, da so angeli sostvarniki sveta.

Ponovno poveličevanje angelov v srednjem veku

Kljub Avguštinovemu nauku, se je problem glede angelov kot sostvarnikov sveta znova pojavil v srednjem veku. Tako so Klarembald iz Arrasa, Bonaventura in Giles eni izmed tistih, ki so se borili proti temu pogledu tedanjih “modernih filozofov“. Kateri so bili ti filozofi, ni znano, a najverjetneje so to bili teologi in filozofi v Parizu, ki so vključevali dela nedavno prevedenih Aristotelovih tekstov v svoje angelološke domneve. V srednjem veku je Giles tudi obsodil Avicenno, ki je zagovarjal pogled, da so bili stvarniki vesolja “duhovne inteligence” in ne Bog. S tem pa, ko je napadel njihovega vodja Avicenno, je Giles napadel vse takratne moderne filozofe Pariza.

A čeprav se je to vprašanje »ali so angeli sostvarniki sveta« uradno razjasnilo, se je pri tem odprlo novo vprašanje in sicer: Kakšne pa sploh so ustvarjalne moči angelov? Četudi niso bili sostvarniki v začetku časov, ali so angeli zmožni ustvariti živo bitje?