Angel žalost

Če natančno prebiramo Sveto pismo, lahko v njem zasledimo nek stavek, ki nakazuje, da angeli lahko tudi občutijo žalost. To si lahko preberemo v knjigi preroka Izaija, v 33. poglavju:

  • Glej, Ariélci vpijejo zunaj, poslanci miru bridko jokajo.” (Iz 33,7)

Da so angeli žalostni…? Nepredstavljivo!

Ta omenjeni odlomek nam tako jasno omenja angele, kako jokajo. Je pa ta odlomek precej begal velike teologe, saj je bila ta predstava jokajočih angelov za večino teologov naravnost nepredstavljiva. Tako so nekateri misleci razvili razne teorije, ki so odgovarjale na njihova vprašanja:

  • Ali je Sveto pismo s tem odlomkom resnično želelo povedati, da lahko angelsko veselje tudi upade?
  • Ampak kako lahko angelsko veselje upade, če je v bližini večne ljubezni Boga?
  • Po drugi strani pa: kaj pa če angelov varovanec ne pride v nebesa, ali potem angel občuti žalost oz. izgubo?

Sv. Bonaventura o angelski žalosti

Eden od večjih angelologov je bil sv. Bonaventura, ki se je tudi dotaknil tega vprašanja. Je pa on na to temo podal precej enostaven odgovor in sicer, da je veselje angelov tako popolno, da je nemogoče, da bi angeli občutili kakršnokoli žalost oz. da bi občutili kakršnokoli izgubo veselja.

Odgovor sv. Tomaža Akvinskega

Sv. Tomaž Akvinski se je z Bonaventuro strinjal in prav tako zagovarjal, da angeli ne občutijo žalosti. Je pa oblikoval svoj argument iz poravnave volje angelov z Božjo voljo. Po njegovem mnenju namreč žalost nastopi samo zaradi stvari, ki se zgodijo proti volji. Ker pa je angelska volja popolnoma poravnana z Božjo voljo, in ker se ničesar ne zgodi proti Božji volji, se tudi ničesar ne zgodi proti volji angelov. Zaradi tega angeli niso zmožni občutiti žalosti oz. ne žalujejo.

Kako pa je Tomaž Akvinski razložil ta zgornji odlomek v Svetem pismu, ki govori, da angeli jokajo? Akvinski je podal razlago, da gre v tem odlomku predvsem za alegoričen pomen in sicer da so ti “poslanci miru” v resnici apostoli in pričevalci, ki jokajo za človeške grehe.

Je pa Tomaž Akvinski pri tej temi odgovoril tudi na vprašanje, ali angeli kaj občutijo, ko kaznujejo ljudi ali ko komu pomagajo? Na to vprašanje je odgovoril enostavno tako, da je citiral sv. Avguština, ki je zapisal, da angeli kaznujejo brez sočutja ali usmiljenja in tudi ne pokažejo nobenega občutja bridkosti ali strahu, ko pomagajo tistim, ki so v nevarnosti.