Origen Sveto pismo

Origen je bil rojen v Aleksandriji in velja za enega največjih genijev, ne samo v Cerkvi, ampak tudi v zgodovini človeštva. Njemu je pripisanih okoli 2.000 eksegetskih, apologetskih, dogmatskih, asketskih in homiletičnih del. V krščanski antiki lahko z njim primerjamo samo sv. Avguština, a tudi ta je bil precej manj univerzalen kot Origen.

Origenov življenjepis

Origen je odraščal v krščanski družini in je imel zelo močan zgled trdne vere, saj je njegov oče Leonidas umrl kot mučenec. Origen je v svoji mladosti videl veliko mučencev, saj jih je takrat precej prišlo iz Egipta. Zato je kot mladostnik odraščal v močnem ozračju verske gorečnosti. Zaradi vsega tega zanosa se je tudi sam želel javiti oblastem, a mu je to preprečila njegova mama, ki mu je v ta namen skrila njegovo obleko. Po očetovi smrti je država zasegla vso družinsko posest, kar je družini povzročilo precejšnje težave. Pomoč je ponudila bogata aleksandrijska vernica, toda ker je pripadala gnostični šoli, jo je Origen (ki je bil najstarejši sin), odločno odklonil. Za Origena je bila čistost vere najpomembnejša.

Pohabil samega sebe…?!

“odločil SE JE za skrajno potezo… žrtvoval je svojo moškost”

Origen je zgodaj dozorel in bil željan znanja in tudi askeze. Zaradi tega mu je aleksandrijski škof dal v upravljanje katehetsko šolo, kjer so se pripravljali kandidati za krst. Kot mlad katehist je žel bleščeče uspehe. S svojim talentom je očaral občinstvo, med drugim tudi mlade Egipčanke. Ker pa je Origen asket, se je odločil za skrajno potezo… žrtvoval je svojo moškost (sam sebe pohabil) in tako prostovoljno postal evnuh za nebeško kraljestvo.

Študijska potovanja

Aleksandrijska šola je doživljala ogromen uspeh, a kljub temu je želel poglobiti svoje znanje, zato se je odpravil na več študijskih potovanj: v Rim, Arabijo in Palestino. V Palestini ga je cezarejski škof prosil, da bi v cerkvi predaval o Svetem pismu. Ker pa je bilo v tistem času nekaj nezaslišanega, da bi laik pridigal v cerkvi, so ga poklicali nazaj v Aleksandrijo, kjer je nadaljeval s predavanji.

Posvečen v duhovnika

Leta 230 (ko je bil star 47 let), se je vrnil v Cezarejo (Palestina). Da bi lahko pridigal, sta ga cezarejski in jeruzalemski škof posvetila v duhovnika. Je pa to dejanje sprožilo pravi protest v Aleksandriji: posvetiti evnuha! Tamkajšnji škof je bil zelo strog, zato je Origena proglasil za odpadnika in ga izgnal. Origen se je tako dokončno nastanil v Cezareji v Palestini. Tam je odprl šolo in nadaljeval s poučevanjem (česar ni smel več opravljati v Aleksandriji). Iz svoje šole je ustvaril največje intelektualno in teološko središče krščanstva. Povsod so ga poznali in od vsepovsod so ga prihajali spraševat za nasvete.

Origenova mučeniška smrt

Med preganjanjem kristjanov pod cesarjem Decijem so ga aretirali in peljali v mučenje. Prestal je strašna mučenja. So se pa s tem tudi izpolnjevale njegove življenjske sanje, da bi postal mučenik v svoji veri. Je pa to preizkušnjo preživel samo kratek čas. Izčrpan od mučenja je kmalu umrl, najverjetneje v Cezareji.

Njegova dela

“imel je sedEm brzopiscev, ki so se po urah menjavali in pisali po njegovem nareku”

Origen je pustil za sabo ogromno število spisov. Evzebij Cezarejski in Hieronim sta napisala, da naj bi bilo Origenovih del 2.000! So pa ta dela na žalost deloma izgubljena. Origen sam ni pisal, ampak je narekoval svojim piscem, kakor je bilo to tedaj v navadi. Ambrozij, bivši gnostik, ki ga je Origen privedel k pravi veri (silno bogat mecen), mu je dal na razpolago skupino sedmih brzopiscev, ki so se po urah menjavali in pisali po njegovem nareku. Prav tako so zabeležili tudi njegove pridige in homilije.

Ogromno delo Hexapla

Med njegovimi deli najbolj izstopa delo Heksapla, ki je prva tekstno kritična izdaja Svetega pisma Stare zaveze. Hexapla je bilo šesterno Sveto pismo. Kaj to pomeni? To pomeni, da je bilo to delo narejeno tako, da je imelo 6 vzporednih stolpcev različnih prevodov Svetih pisem, ki so si sledili od vrstice do vrstice. Teh 6 vzporednih besedil Svetega pisma je bilo:

 1. Originalno besedilo v hebrejski pisavi
 2. Originalno besedilo v grški pisavi
 3. Grški Aquilov prevod
 4. Grški Simahov prevod
 5. Grški prevod Septuaginta
 6. Grški Teodotionov prevod

Kot si verjetno lahko predstavljate, je bilo to delo resnično ogromno. Celo za današnji čas bi bilo zelo zahtevno, kaj šele za 3. stoletje.

Ostala dela Origena

Nekatera od njegovih del so tudi:

 • Razprava proti Celzu, kjer zavrača grškega filozofa in brani krščanstvo
 • Razprava o izvorih, ki pa je prva teološka suma v zgodovini. V njej poda trditev o apokatastazi, ki pravi, da bo ob koncu stvarstva vse odrešeno (vključno s padlimi angeli). To trditev so mu ostro očitali, povzročila pa je tudi, da so ga tri stoletja kasneje obsodili (na drugem Carigrajskem koncilu leta 553)
 • O počelih
 • Grški očetje o molitvi
 • Komentar k Visoki pesmi
 • Največji del njegovih spisov pa je posvečenih Svetemu pismu. Pri tem gre za razne opombe oz. razlage pri težjih svetopisemskih mestih, ter pridige oz. homilije