V judovstvu smo verjetno že kdaj naleteli na besedo “Tanak“. Nekateri morda to besedo že poznate, drugi pa ste jo tu šele prvič prebrali. Kaj pa ta beseda sploh pomeni? Tanak je oznaka za judovsko Sveto pismo in to je tudi njihova najsvetejša knjiga. Torej ko je govora o Tanaku, je govora o svetih judovskih spisih.

Zakaj tako ime?

Tanak vsebuje 24 knjig, ki so razvrščene v tri skupine:

  • Tora ali peteroknižje
  • Neviim ali preroki
  • Ketubim ali spisi

In kot lahko vidimo, začetne črke sestavljajo TNK, iz česar izhaja tudi beseda TaNaK.

Ali je kaj podobnosti s krščanskim Svetim pismom?

Judovski Tanak je zelo podoben krščanskemu Svetemu pismu, ampak samo v Stari zavezi (nova zaveza je samo krščanska). Tanak tako vsebuje večino starozaveznih knjig, kot jih pozna krščanstvo.

Oglejmo si, katere knjige vsebuje judovski Tanak v naslednji razpredelnici:

TORA ali PETEROKNIŽJE 1. Mojzesova knjiga (Geneza)
2. Mojzesova knjiga (Eksodus)
3. Mojzesova knjiga (Levitik)
4. Mojzesova knjiga (Numeri)
5. Mojzesova knjiga (Devteronomij)
NEVIIM ali PREROKI Jozue, Sodniki, 1. in 2. Samuelova knjiga, 1. in 2. knjiga kraljev, Izaija, Jeremija, Ezekiel
Dvanajst malih prerokov: Ozej, Joel, Amos, Abdija, Jona, Mihej, Nahum, Habakuk, Sofonija, Agej, Zaharija, Malahija
KETUBIM ali SPISI Psalmi, Job, Pregovori, Ruta, Visoka pesem, Pridigar, Žalostinke, Estera, Daniel, Ezra, Nehemija, 1. in 2. Kroniška knjiga

Kako 24 knjig, če jih je pa več?

Prej smo omenili, da Tanak vsebuje 24 knjig, vendar če preštejemo vse te knjige v razpredelnici, jih je precej več (39). To pa zato, ker se v judovstvu štejejo te knjige malce drugače (npr. 1. in 2. Samuelova knjiga se štejeta za samo eno knjigo, tudi dvanajst malih prerokov se šteje za samo eno knjigo, itn.).